Komunitní centrum patří od 1.1.2017 pod příspěvkovou organizaci Sociální služby města Orlová.

Již od září 2012 v Orlové funguje Komunitní centrum Maják, které poskytuje hned několik registrovaných sociálních služeb a doprovodných fakultativních činností na jednom místě. Provázanost jednotlivých činností zajišťuje komplexní a intenzivní řešení nejpalčivějších problémů, s nimiž se obyvatelé sociálně vyloučených lokalit denně potýkají.

Hlavním cílem komunitního centra je podpora začleňování sociálně vyloučených osob v lokalitě Orlová-Poruba nebo osob ohrožených sociálním vyloučením.

V budově komunitního centra Maják je dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytována:

Na registrované služby pak navazují další služby.

VŠECHNY VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JSOU POSKYTOVÁNY ZDARMA.

Cílem všech volno časových aktivit je nabídnutí smysluplného trávení volného času místních dětí a předcházení nežádoucího jednání a chování dětí.

Akce a výlety v rámci volnočasových aktivit

V rámci volnočasových aktivit jsou v průběhu roku pořádány rovněž zážitkové výjezdové aktivity (např. návštěva solné jeskyně, kina, výstavy, letní divadélka, výlety do Archeoparku, Dinoparku…) či akce konané v KC Maják i mimo něj (Palačinkový den, karneval, turnaj ve stolním fotbale, Zdravý pohyb, úklid Majáku, Den bezpečnosti, Rej čarodějnic a čarodějů, Den dětí v Majáku, Den Romů, Mikuláš, Vánoční besídka…).