Podpora služeb sociální prevence 2 … více informací

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.